Tematy prac dyplomowych
ZagadnienieKierunek-specjalnośćOsoba
Ważki – barwy, gatunki w ekspansji, ocena stanu zachowania populacji
Różne grupy zwierząt – dynamika występowania a zmiany klimatyczne
IUCN Red List (Species Survival Commission) – metodyka, zawartość
BIOL, OŚR. Bernard
Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowaniaOŚ, BIOL-NAUCZANIEA. Bernaciak
Gospodarka odpadowa – problemy, wyzwania, rozwiązaniaA. Bernaciak
Programowanie rozwoju zrównoważonego
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
A. Bernaciak
Edukacja w ochronie przyrody i środowiska (problemy, dobór i przekaz treści, rozwiązania, gatunki, obszary, ścieżki edukacyjne, ogrody zoologiczne)BIOL-NAUCZANIE, OPIEPLR. Bernard
Koncepcje dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych (wiedza potoczna a naukowa, miskoncepcje) – diagnoza i możliwości zmiany konceptualnejBIOL-NAUCZANIE, OPIEPLE. Rybska
Badania w działaniu (action research)
Projektowanie efektywnych zajęć przyrodniczych
BIOL-NAUCZANIE, OPIEPLE. Rybska
Rola rysunku/modelowania w edukacji przyrodniczejBIOL-NAUCZANIEE. Rybska
Środki i metody dydaktyczne w edukacji przyrodniczej (wykorzystanie, twórcze podejście, autorskie koncepcje dostosowane do problemu)BIOL-NAUCZANIER. Dudziak
R. Bernard
Gry i grywalizacja w nauczaniu biologii i przyrodyBIOL-NAUCZANIER. Dudziak
Budowanie wiedzy przyrodniczej w szkole i przestrzeni publicznejBIOL-NAUCZANIEA. Cieszyńska
Komunikacja naukowa (np. nauczyciel-uczeń, analiza podręczników, edukacyjna rola mediów)BIOL-NAUCZANIEA. Cieszyńska