dr hab., prof. UAM Arnold Bernaciak

Stanowisko: profesor UAM
Email: arnber@amu.edu.pl
Pokój:
Telefon: 501 076 696
Dyżur:

 • spotkanie bezpośrednie: po uprzednim umówieniu telefonicznym (501076696), mailowym (arnber@amu.edu.pl) lub za pośrednictwem MS Teams
 • spotkanie on-line: w trybie ciągłym na MS Teams (Arnold Bernaciak)
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • Ekonomia ekologiczna i rozwój zrównoważony
 • Zarządzanie środowiskowe
Aktualne prace badawcze
 • Budżet obywatelski jako instrument wdrażania postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego
 • Zmiany relacji w systemie gospodarka-środowisko przyrodnicze w kierunku rozwoju trwałego i zrównoważonego
Wybrane publikacje
 • M. Halaburda, A. Bernaciak, Environmental protection in the perspective of CSR activities undertaken by polish enterprises of the construction industry, Economics and Environment 2020, vol.75, s.122-134
 • A. Springer, K. Walkowiak, A. Bernaciak, Leadership Styles of Rural Leaders in the Context of Sustainable Development Requirements: A case Study of Commune Mayors in the Greater Poland Province, Poland, Sustainability 2020, vol. 12, 2676, s.1-15
 • A. Bernaciak, A. Bernaciak, The Implementation of the United Nations Sustainable Development Goals by Processes of Participatory Budgeting: Development of the Transport System and Road Safety (the Case of the City of Poznan, Poland), Economics and Environment 2019, vol.71, s.84-94
 • A. Bernaciak, F. Kopczyński, 2019, Participatory Budgeting – an Indicator of Social Activity of Residents and a Tool of Environmental Protection in Poland: Spatial Diversity in the East/West Configuration, Economics and Environment 2019, vol.69, s.8-22
 • A. Rzeńca, A. Sobol, A. Bernaciak, „New” Public Urban Space: Citizens’ Initiatives in Participatory Budgeting in Katowice, Łódź and Poznań, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 2018, vol. 22, s.197-202
 • A. Bernaciak, A. Springer, K. Walkowiak, Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów, Space-Society-Economy 2018, vol. 24, s.105-122
 • A. Springer, A. Bernaciak, K. Walkowiak, Diagnoza stylu przewodzenia wielkopolskich burmistrzów – z wykorzystaniem kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2018, vol. 1(47), s.93-108
 • A. Bernaciak, A. Bernaciak, K. Zasada, A. Lis, Possibilities of satisfying the energy needs or rural community residents with renewable energy sources – the case of Poland, Acta Regionalia et Environmentalica 2017, vol. 2, s.59-63
 • A. Bernaciak, A. Bernaciak, M. Witkowska, Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym, Studia i Prace WNEIZ US 2017, vol. 4, s.153-164
 • A. Bernaciak, A. Rzeńca, A. Sobol, Participatory budgeting as a tool of environmental improvements in Polish cities, Economic and Environmental Studies 2017, vol. 17, s.893-906
Zaangażowanie praktyczne i organizacyjne
 • Ekspert samorządów lokalnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • Członek Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Luboń
 • Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów naturalnych