Adres:

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

Kontakt z pracownikami LDiOP:

dr hab., prof. UAM Rafał Bernard, e-mail: rbernard@amu.edu.pl, tel. 61 829 5588
dr hab., prof. UAM Eliza Rybska, e-mail: elizary@amu.edu.pl, tel. 61 829 5640
dr hab., prof. UAM Arnold Bernaciak, email: arnber@amu.edu.pl, 501 076 696
dr, prof. UAM Agnieszka Cieszyńska, e-mail: agnow@amu.edu.pl, tel. 61 829 5589
dr Renata Dudziak, e-mail: e-mail: drenata@amu.edu.pl, tel. 61 829 5589