dr hab., prof. UAM Eliza Rybska

Stanowisko: profesor UAM
Email: elizary@amu.edu.pl
Pokój: F-1.04
Telefon: 61 829 5640
Dyżur: wtorki, g. 12:30-14:00

Zainteresowania

Główne zainteresowania badawcze:

 • multimodalne reprezentacje
 • rysowanie i jego rola w edukacji
 • alfabetyzm wizualny i kompetencje wizualne w edukacji przyrodniczej
 • modelowanie w edukacji przyrodniczej
Publikacje
2019
 1. Błaszak, M., Rybska, E., Tsivitanidou, O., & Constantinou, C. P. 2019. Botanical Gardens for Productive Interplay between Emotions and Cognition. Sustainability, 11(24), 7160. Pkt.70
 2. Chyleńska, Z. A., & Rybska, E. 2019. What Makes Source of Scientific Information Good? Reflection on Primary and Junior High School Textbooks and their use by Teachers Presenting Particular Teaching Style through Example of Amphibians and Reptiles. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15, 10. Pkt. 70
 3. Chyleńska, Z. A., & Rybska, E. 2019. What Can We Do for Amphibians and Reptiles at Schools? Between Personal Conceptions, Conceptual Change and Students’ Pro-Environmental Attitudes. Animals, 9(8), 478. Pkt. 100
2018
 1. Popov, V., van Leeuwen, A., & Rybska, E. 2018. Short Collaboration Tasks in Higher Education: Is Putting Yourself in Another’s Shoes Essential for Joint Knowledge Building?. In: International Conference on Interactive Collaborative Learning (pp. 353-359). Springer, Cham.
 2. Sobieszczuk-Nowicka, E., Rybska, E., Jarmużek, J., Adamiec, M., & Chyleńska, Z. (2018). Are We Aware of What Is Going on in a Student’s Mind? Understanding Wrong Answers about Plant Tropisms and Connection between Student’s Conceptions and Metacognition in Teacher and Learner Minds. Education Sciences, 8(4), 164. Pkt 70
 3. Rybska, E. J. (2018). Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów.  Forum Oświatowe 30 (2) (60): 29-49.
 4. Rybska, E. 2018. Promoting IBSE Using Living Organisms: Studying Snails in the Secondary Science Classroom. In: Professional Development for Inquiry-Based Science Teaching and Learning, pp. 43-63. Springer, Cham.
 5. Constantinou, C. P., Tsivitanidou, O. E., & Rybska, E. 2018. What Is Inquiry-Based Science Teaching and Learning? In: Professional development for inquiry-based science teaching and learning, pp. 1-23. Springer, Cham.
 6. Chyleńska, Z. A., & Rybska, E. 2018. Understanding Students Ideas about Animal Classification. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(6): 2145-2155. Pkt 70
 7. Alexandrowicz, W. P., Szymanek, M., & Rybska, E. 2018. Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland). Acta Geologica Polonica, 68(1), 89-105.
 8. Tsivitanidou, O. E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., & Constantinou, C. P. (Eds.). 2018. Professional Development for Inquiry-Based Science Teaching and Learning. Springer International Publishing.
 9. Menz M., RybskaE. 2018. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Wyd. Tres, Poznań.
2017
 1. Rybska E., 2017. Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku. Kontekst. Poznań. monografia
 2. Rybska, E., Tunnicliffe, S. D., & Sajkowska, Z. A. 2017. Children’s ideas about the internal structure of trees: cross-age studies. Journal of Biological Education, 51(4): 375-390.. Lista A, pkt 15 IF 0.507 
 3. Alexandrowicz, W. P., Szymanek, M., & Rybska, E. 2017. Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions–a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland). Acta Geologica Polonica, 68(1): 89-105. Lista A, pkt 25, IF 1.418
 4. Alexandrowicz W.P., Szymanek M., Rybska E. 2017. Holocene Malacofauna in the calcareous tufa profile in Łapsze niżne on Podhale. Folia Malacologica. 2017, 25(1): 43. Lista B, pkt. 14
 5. Rybska E., Cieszyńska A. 2017. Idea zrównoważonego rozwoju a efekty kształcenia na wybranych kierunkach studiów oferowanych na polskich uczelniach. W: Edukacja Uniwersytecka a oczekiwania społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego. Rozdział w monografii
 6. Malińska, L., Rybska, E., Sobieszczuk-Nowicka, E., & Adamiec, M. 2017. Film dydaktyczny jako narzędzie wspomagające proces kształcenia w zakresie stosunków wodnych w komórce roślinnej. EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3: pp 59-60, pkt 8
2016
 1. Alexandrowicz W., Szymanek M., Rybska E.,  2016. MOLLUSCAN ASSEMBLAGES FROM HOLOCENE CALCAREOUS TUFA AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PALAEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTIONS. A STUDY IN THE PIENINY MOUNTAINS (CARPATHIANS, SOUTHERN POLAND). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 11(1): 37-54, IF= 0.727 Lista A, pkt. 15 
 2. Malińska L., Rybska E., Sobieszczuk-Nowicka E., Adamiec M. 2016. Teaching about Water Relations in Plant Cells: An Uneasy Struggle, CBE-Life Sciences Education, 15(4): ar 78, Lista A, pkt. 35 ,  IF=2,42
 3. Rybska E., Błaszak M. 2016. Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI, 12(1(32)): 27-47, Lista B, pkt. 14
 4. Rybska E. 2016. A model for conceptualizing drawing as a teaching-learning activity in biology education. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2016(1): 74-81 Liczba Punktów MNiSzW lista B pkt. 8
 5. Bartoszek N., RybskaE. 2016. Why does villagers’ giraffe feed on grass and citizens’ cats do not drink water? The impact of students’ living environment on the development of their knowledge about the farm animals and pets: the analysis of drawings and questionnaires of primary school students. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2016(1): 63-73. Liczba Punktów MNiSzW lista B
2015
 1. Rybska E., Basińska A. 2015. Czy metoda Questioning the Author (QtA) nadaje się do dydaktyki akademickiej? w: [ECHA IDEATORIUM. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego]. Red. naukowa: Joanna Mytnik-Ejsmont, Wojciech Glac, Iwona Majcher, Recenzja naukowa: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, ISBN 978-83-7865-360-8
 2. Sajkowska Z.A., Rybska E. 2015 Teoria Sytuacji Dydaktycznych – zastosowanie na zajęciach z biologii w: [ECHA IDEATORIUM. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego]. Red. naukowa: Joanna Mytnik-Ejsmont, Wojciech Glac, Iwona Majcher, Recenzja naukowa: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, ISBN 978-83-7865-360-8
 3. Rybska E., Sobieszczuk-Nowicka E. 2015. „Neurobiologia roślin” – nauczanie z zastosowaniem debaty oksfordzkiej przy realizacji treści budzących kontrowersje. w: [ECHA IDEATORIUM. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego]. Red. naukowa: Joanna Mytnik-Ejsmont, Wojciech Glac, Iwona Majcher, Recenzja naukowa: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, ISBN 978-83-7865-360-8
 4. Rybska E. 2015. Wizja uniwersytetów – pokonferencyjnych słów kilka. Relacja z międzynarodowej konferencji Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2015(2): 93-95.
2014
 1. Rybska E., Sajkowska Z. A., Tunnicliffe S. D. 2014. Young Children’s ideas about snail internal anatomy. Journal of Baltic Science Education 13(6): 828–838. ICID: 1132994; IF= 0.444(2012) pkt. MNiSzW = 20
 2. Rybska E., Sajkowska Z. A., Tunnicliffe S. D. 2014. What’s inside a tree? Five year old children’s ideas. Journal of Emergent Science 8 (winter 2014): 7-15.
 3. Aleksandrowicz W.P, Szymanek M., Rybska E., 2014. Changes to the environment of intramontane basins in the light of malacological research of calcareous tufa: Podhale Basin (Carpathians, Southern Poland). Quaternary International (353): 250-265, IF= 2.128, Liczba Punktów MNiSzW = 30
 4. Rybska E., Basińska A., 2014. Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014(4): 34–40. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 5
 5. Rybska E. 2014. Projekt badawczy w projekcie edukacyjnym. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3(52): 35-41. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 5
 6. Rybska E., Dudziak R., Cieszyńska A. 2014. Wstęp. Jak przygotować się do zajęć terenowych? [w:] Cieszyńska A., Dudziak R., Rybska E., Jackowiak B. (red.), Zajęcia w środowisku pozaszkolnym na IV etapie edukacyjnym. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 5–10. ISBN 978-83-62564-80-4
 7. Rybska E. 2014 Uczniowskie projektowanie w edukacji biologicznej. w:  Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej na przykładzie przedmiotów przyrodniczych, red. S. Dylak. G. Barabasz. D. Hejwosz-Gromkowska, pp. 120– 137. HOW HOW DESIGN, Poznań. ISBN 978-83-937200-1-9
 8. Sajkowska Z. A., Rybska E., 2014. Czy płazy i gady to jedna rodzina? Herpetologia w polskich podręcznikach. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, S1 (51): 92–98. pkt. MNiSzW lista B = 5
 9. Ordza T., Rybska E., 2014. Energia z bioodpadów. Kosmos 63(1): 137–148. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 4
 10. Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R. 2014. Kiedy praktyka czyni mistrzem? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, S1 (51): 32-37. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 5
 11. Rybska E. 2014. Symbolism of shells in world culture. Edukacja biologiczna i środowiskowa 2014(1): 19–28. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 5
2013
 1. Błoszyk J., Kalinowski T., Rybska E., Jankowiak A., Napierała A., 2013. Abundance and distribution of the roman snail (Helix pomatia L.) in Poland.  III. Lubuskie region. Badania Fizjograficzne, C, Zoologia, 54: 7-20. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 2
 2. Alexandrowicz W.P., Rybska E. 2013. ENVIRONMENTAL CHANGES OF INTRAMONTANE BASINS DERIVED FROM MALACOLOGICAL ANALYSIS OF PROFILE OF CALCAREOUS TUFA IN NIEDZICA (PODHALE BASIN, SOUTHERN POLAND) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(4): 13– 26; IF= 0.727 Liczba Punktów MNiSzW = 20
 3. Ordza T., Rybska E. 2013. „Energia do zmian”, czyli kampania społeczna i jej oddziaływanie w obrębie edukacji ekologicznej. Studium przypadku na podstawie problemu bioodpadów. Ekonomia i Środowisko 2013(2) (45): 204-213. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 8
 4. Marjampolska M., Rybska E., 2013. Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej Edukacja biologiczna i środowiskowa 2013(3): 40–50. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 5
 5. Cieszyńska A., Dudziak R., Jackowiak B., Rybska E. 2013. Studenckie portfolio – czyli wgląd w praktykę. Wybrane fragmenty ze studenckich teczek rozwoju zawodowego relacjonujące przebieg praktyk realizowanych w ramach projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych”. Wydawnictwo Kontekst, Poznań. ISBN 978-83-62564-52-1
2012
 1. Rybska E. 2012. Wiedza potoczna w biologii. Obraz ślimaka w umysłach młodzieży i dorosłych w: Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, s: 75-82, Mobile, Kielce 2012r
 2. Rybska E., Sajkowska Z. A., 2012. Wiedza potoczna versus wiedza naukowa na temat ślimaków – możliwości i zaniedbania, 2012 pp 126-130. W: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, Kraków 2012: red. J.R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska, PEDAGODICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW,  ISBN:987-83-7271-767-2.
 3. Adamski Z., Rybska E. and Jerzy Błoszyk 2012. Pros and cons of scanning electron microscopy as a research method in acarology. Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology (A. Méndez-Vilas, Ed.), FORMATEX 2012, pp.  215-221 – monografia
 4. Rybska E., Błoszyk J. and Adamski Z. 2012. Introduction to electron microscopy – university educational programme for secondary schools. Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology (A. Méndez-Vilas, Ed.), FORMATEX 2012, pp.  977-981 – monografia
 5. Rybska E., Błoszyk J. and Adamski Z. 2012. The world we can see – a mirror of the microworld? Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology (A. Méndez-Vilas, Ed.) FORMATEX 2012, pp. 999-1003 – monografia
 6. Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R., 2012 Z eksperymentem za pan brat. Biologia w szkole 2012(6): 19-21.
 7. Rybska E., Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R., 2012 W poszukiwaniu skutecznego modelu praktyk pedagogicznych. w: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, red. J.R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska, PEDAGODICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, pp 122-125. ISBN:987-83-7271-767-2. – monografia
 8. Rybska E., 2012. Sztuka w edukacji przyrodniczej [w]: Metoda Projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, red.nauk. S. Dylak, Poznań 2012r. s:54-56 Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 9. Rybska E., 2012. Symbolika w sztuce i jej przyrodnicze aspekty w: Metoda Projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, red.nauk. S. Dylak, Poznań 2012r. s:58-59 Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 10. Błoszyk J., Rybska E., Kalinowski T., Jankowiak A., Napierała A., 2012. Assesment of Abundance and distribution of the Roman Snail (Helix pomatiaL.) in Poland. II. Podlaskie voivodeship. Folia Malacologica 20(4): 305-309. Liczba Punktów MNiSzW lista B = 7
2011
 1. Błoszyk J, Drazina T, Gwiazdowicz DJ, Halliday B, Gołdyn B, Napierała A, Rybska E 2011. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Croatia. Biologia 66(2): 335-339. 0.60913 IF 1.384, MNiSW 13
 2. Rybska E., 2011. Model praktyk ciągłych z perspektywy studentów i nauczycieli – zderzenie czy konsensus. W: Biuletyn Praktyk Pedagogicznych nr 2, Kontekst: 20–30.
2010
 1. Rybska E., Przybył-Prange A., 2010. Analiza histogramów na podstawie zadania z egzaminu maturalnego z biologii w 2008 roku. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2010(4): 90-99. Liczba punktów MNiSzW = 5.
 2. Przybył-Prange A., Rybska E., 2010. Problemy maturzystów z konstruowaniem wykresów na podstawie analizy zadania egzaminu maturalnego z biologii w 2008 roku. [w] Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli, red. A. Kwatera, P. Cieśla, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pp. 284-295, ISBN 978-83-7271-645-3, Liczba punktów MNiSzW = 5.
 3. Rybska E., Przybył-Prange A., 2010. Graficzne przedstawienie zależności w postaci wykresu – analiza błędów uczniowskich W: Research in Didactics of the Sciences, red. M. Nodzyńska, J.R. Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, pp. 331-334, ISBN: 978-83-7271-636-1, Liczba punktów MNiSzW = 5.
 4. Rybska E., Przybył-Prange A., 2010. Graficzny obraz wiedzy i niewiedzy. Uczniowskie zmagania z wykresem i ich opinie o swoich umiejętnościach. [w]: Research in Didactics of the Sciences, red. M. Nodzyńska, J.R. Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, pp. 334-338, ISBN: 978-83-7271-636-1. Liczba punktów MNiSzW = 5.
 5. Rybska E., Przybył-Prange A., 2010. Etapy eksperymentu naukowego pod lupą – analiza odpowiedzi uczniów na wybrane zadania ilustrujące różne etapy eksperymentu naukowego podczas egzaminu maturalnego z biologii w 2009 roku. W: Research in Didactics of the Sciences, red. M. Nodzyńska, J.R. Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, pp. 325-331, ISBN: 978-83-7271-636-1. Liczba punktów MNiSzW = 5.
 6. Błoszyk J., Napierała A., Jankowiak A., Leszczyńska-Deja K., Rybska E., Kasprowicz M., 2010. Stability of Uropodina mites communities (Acari: Mesostigmata) in natural reserve „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” in Wierzchlas based on long-time observation. Badania Fizjograficzne, C, Zoologia, 51: 63-69. Liczba Punktów MNiSzW = 2
 7. Jankowiak A., Błoszyk B., Wąchnicka E., Szybiak K., Gołdyn B., Rybska E., Napierała A., 2010. Long-term Changes in Malacocoenoses of Oak-Hornbeam Forest (Querco-Carpinetum medioeuropaeum): An Attempt to Apply the Carousel Model. Badania Fizjograficzne, C, Zoologia, 51: 47-55. Liczba Punktów MNiSzW = 2
 8. Błoszyk J., Machnikowski M., Napierała A., Gołdyn B., Rybska E., Stępczak, K., Szybiak K., Konwerski Sz., Leszczyńska-Deja K., Dylewska M. 2010. Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia Linneus, 1758) in Kujawsko-pomorskie voivodeship. Folia Malacologica 18(3): 113–121.
 9. Rybska E. 2010. Czy problem może być pretekstem do nauczania? W: Nauczycielskie zmagania z podstawą programową. Ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych, Red. A. Dereń, J. Tersa, T. Sadoń-Osowiecka, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach: 75-84, ISBN: 978-83-918253-3-4 – monografia
 10. Rybska E. 2010. Zrównoważony rozwój postrzegany oczami licealistów – badanie wiedzy i postaw uczniowskich, w: Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, L. Tuszyńska (red.), Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 263-268, ISBN: 987-83-913372-3-3 – monografia
2009
 1. Rybska E., Przybył-Prange A., 2009. Przesłanki do dalszej pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z biologii na podstawie analizy wybranych zadań egzaminu przeprowadzonego w 2008 roku. Biologia w szkole 2009(2): 38-44.
 2. Przybył-Prange A., Rybska E., 2009. Problemy maturzystów z umiejętnością interpretowania informacji i wyjaśniania zależności przyczynowo-skutkowych na podstawie analizy wybranych zadań egzaminu maturalnego z biologii w 2008 roku. Biologia w szkole 2009(2): 45–52.
2008
 1. Rybska E., Pacak A., Szweykowska-Kulińska Z., Lesicki A., 2008. RAPD markers as a tool for analysis of relationships among selected species of Lymnaeidae (Gastropoda:Pulmonata). Folia Malacologica 16(10): 39-51.
 2. Rybska E. 2008. Influence of the specialization on results of secondary school examinations. Case Study. W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków:  311-316. ISBN: 978-83-7271-519-7

Główne Projekty:
 1. Kierownik projektu ERASMUS PLUS (KA203) Projekt RiTE – Research in Teacher Education, czas realizacji 01.09.2019 – 31.08.2022
 2. Kierownik projektu (2018–2020) „Myślenie przez działanie – Uniwersytet Młodych Odkrywców”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.03.01.00-00-U120/17-00.
 3. Koordynator (2010–2014) w projekcie SIUP „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” POKL.03.03.02-00-040/10.
CV
 • 2020 – Opiekun naukowy rozprawy doktorskiej mgr Zofii Anny Chyleńskiej, Tytuł rozprawy: Płazy i gady w ujęciu środowiskowym i funkcjonalnym jako przykład w kształceniu przyrodniczym uczniów. Rozprawa zakończona uzyskaniem przez doktorantkę tytułu doktora.
 • 2018  – stopnień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki w dniu 13 marca 2018 roku
 • 2006 – doktorat z biologii

Działalność w towarzystwach naukowych

 1. ESERA European Science Education Research Association
 2. Stowarzyszenie Malakologów Polskich
 3. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, prace w Zespole Pedagogiki Młodzieży
 • Coach na ESERA Summer School w latach: 2015, 2017, 2020
 • Strand chair na konferencji ESERA 2019 w Bolonii (Scientific Literacy and Socio-scientific Issues)
 • 06. 2020 – wyróżnienie „Reviewer of Excellence” przyznane przez International Journal of Science Education