dr Renata Dudziak

Stanowisko: adiunkt
Email: drenata@amu.edu.pl
Pokój: C-1.11
Telefon: 61 829 5589
Dyżur: wtorki, g. 10:00-12:00

Zainteresowania

Dydaktyka biologii i przyrody, zwłaszcza metody kształcenia oraz zagadnienia związane z efektywnością uczenia się i nauczania.

Zajęcia

Na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu zajmuję się przede wszystkim kształceniem studentów zdobywających uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela biologii i przyrody. Prowadzę m.in. zajęcia z dydaktyki przyrody i dydaktyki biologii oraz moduł wybieralny Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w szkole. Ponadto prowadzę indywidualne zajęcia ze studentami w oparciu o zasady tutoringu.

Funkcje

Od 2006 roku pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. studenckich praktyk pedagogicznych. Według aktualnie obowiązującego programu studenci Wydziału Biologii specjalności Nauczanie Biologii i Przyrody oraz Nauczanie biologii odbywają praktyki ciągłe w szkołach, zarówno u psychologów lub pedagogów, jak i u nauczycieli biologii i przyrody. W ramach pełnienia funkcji Pełnomocnika Dziekana organizuję te praktyki dla poszczególnych roczników oraz rozliczam je pod względem merytorycznym i formalnym.

Od 2019 roku jestem członkiem Rady programowej grupy kierunków studiów Wydziału Biologii:

 • biologia, studia I i II stopnia, profil praktyczny;
 • ochrona środowiska, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki;
 • ochrona środowiska w języku angielskim, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki;
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.
Edukacja – popularyzacja nauki

Jako przedstawiciel Wydziału Biologii, jestem współorganizatorem, odbywających się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, konferencji młodzieżowych, na których co roku w czerwcu spotykają się uczniowie, studenci i nauczyciele i wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i poglądami, w zakresie bieżących zagadnień związanych ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Do tej pory brałam udział w organizowaniu siedmiu edycji:

 • III – „Zielona Pani Ziemio…- młodzi o ekologii” 21 czerwca 2013 r. 
 • IV – „Porzuć miasto i chodź!” – 18 czerwca 2014 r.,
 • V – „Wróćmy na jeziora” – 19 czerwca 2015 r.
 • VI – „Do serca przytul psa…” – 15 czerwca 2016 r.
 • VII – „Rower nie pije nie pali” – 20.06.2017 r.
 • VIII – „Jesteś tym co jesz” 15.06.2018 r.
 • IX – „Woda, przyrody wielka łza” – 18.06.2019 r.

Regularnie, wraz z studentami ze specjalności nauczycielskiej, biorę udział w popularyzowaniu nauki i promowaniu naszego Wydziału poprzez aktywności prowadzone w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologów i Fascynującego Świata Roślin:

 • XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (30.03.2011 r.) – warsztaty „Modele dydaktyczne w nauczaniu przyrody”,
 • XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (30.03.2011 r.) – warsztaty „Pokaz doświadczeń przyrodniczych”,
 • Noc Biologów (13.01.2012 r.) – konkursy „Zwierzęta, które lubią ciemności” oraz “Zmysły”,
 • XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuk (28.03.2012 r.) – warsztaty „Biologiczne Biuro Detektywistyczne”,
 • Noc Biologów (11.01.2013 r.) – warsztaty „Owadzie ciekawostki”, „Zagadki ludzkiego ciała”, „Co się dzieje, gdy zapadnie zmrok”,
 • II edycja Fascynującego świata roślin – konkurs „Drzewa i krzewy Polski” (17.05.
  2013 r.),
 • XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – opieka nad studentami przygotowującymi prelekcje dla uczniów szkoły podstawowej „Bakteria – przyjaciel czy wróg” (10.04.2013 r.),
 • III edycja Fascynującego Świata Roślin – warsztaty: „Wynalazki roślinne” (19.05.2015),
 • IV edycja międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin” – konkurs „Leśna kraina” (19.05.2017 r.),
 • Noc Biologów – pokazy oraz doświadczenia pt. „Zadziwiająca woda” (12.01.2018 r.),
 • V edycja Fascynującego Świata Roślin” – warsztaty „Posmak tropików”, „Kwiaty na raty” (29.05.2019 r.),
 • Noc Biologów – warsztaty „Nawyki codzienności” i „Chcę żyć zdrowo więc piję
  i odżywiam się prawidłowo” (11.01.2019 r.),
 • Noc Biologów – warsztaty „Katastrofalny Escape Room”, Wydział Biologii UAM
  w Poznaniu (10.01.2020 r.).

Projekty
 • 2016–2018 – kierownik Projektu „Od teorii do praktyki z Wydziałem Biologii UAM: staże zawodowe dla specjalności nauczycielskiej w środowisku pozaszkolnym”, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym nr wniosku POWR.03.01.00-00-S167/15;
 • 2010–2014 – specjalista do spraw ewaluacji i monitoringu w projekcie „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” POKL.03.03.02-00-040/10;
 • 2019–2022 – udział w ramach działania Erasmus+ (wraz z prof. UAM dr hab. E. Rybską) w realizacji projektu: Research in Teacher Education, w którym tworzona jest obudowa teoretyczna i praktyczna dla wprowadzenia zasad Evidence Based Education do praktyki szkolnej, poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, przeszkolenie studentów ze specjalności nauczycielskich oraz wdrożenie ich do zastosowania tej strategii w działaniach edukacyjnych w szkołach, a także monitorowanie i ewaluacja tych działań;
 • 2018–2020 – przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów szkół podstawowych w projekcie „Myślenie przez działanie – Uniwersytet Młodych Odkrywców”, nr POWR.03.01.00-00-U120/17;
 • 2018–2020 – przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów szkół licealnych w projekcie „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-U110/17.
 • 2019–2020 – prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu metod pracy na lekcjach biologii (temat „Gry i grywalizacja w szkole”) oraz przygotowanie scenariusza zajęć z tej tematyki dla ekspertów – w ramach projektu „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”, nr UDA-POWR.02.10.00-00-5006/18-00.
 • 2011–2014 – Prowadzenie warsztatów „Eksperyment biologiczny w projekcie uczniowskim”, prowadzenie konsultacji metodycznych i merytorycznych dla nauczycieli, ocena i konsultacja metodyczna oraz merytoryczna projektów uczniowskich wykonywanych w projekcie „e-Szkoła – Moja Wielkopolska”, nr POKL.09.01.02-30-316/11
Publikacje

Dudziak R., Borowczak M., Szkudlarz P. 2018. Biologia w zakresie podstawowym w szkołach zawodowych i technikach. [W:] Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia. Akademia Pomorska w Słupsku: 221–231.

Dudziak R., 2015. Autoewaluacja pracy nauczyciela akademickiego – refleksje doktorantów
w odniesieniu do danych literaturowych. [w:] J. Mytnik-Ejsmont (red.), Dydaktyka akademicka – tradycja i nowoczesność. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 15–25.

Dudziak R., Szybiak K. 2014. „Przewodnik – formy i metody pracy dydaktycznej w kształceniu uniwersyteckim”: wspólne działania dla podniesienia jakości kształcenia. [w:] III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10-12 kwietnia 2014 r. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 29–30.

Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R. 2014. Kiedy praktyka czyni mistrzem? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa S1 (51): 32-37.

Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R. 2014. Wstęp. Jak przygotować się do zajęć terenowych? [w:] Cieszyńska A., Dudziak R., Rybska E., Jackowiak B. (red.), Zajęcia w środowisku pozaszkolnym na IV etapie edukacyjnym. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 5–10.

Dudziak R., Kosiński Z. 2014. Realizacja praktyk pedagogicznych na etapie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w projekcie „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” – wyniki ankiet ewaluacyjnych. Biuletyn Praktyk Pedagogicznych Nr 6 „Materiały do VI konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 14–23.

Dudziak R., Szybiak K. 2013. Wybrane formy i metody nauczania. [w:] R. Dudziak, B. Jackowiak, K. Szybiak (red.), Przewodnik – formy i metody pracy dydaktycznej w kształceniu uniwersyteckim. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 7–30.

Rybska E., Cieszyńska A, Dudziak R. 2013. Kiedy praktyka czyni mistrza? XVIII Konferencja Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Poznań, 24–26 września 2013 r.        

Antkowiak M., Dudziak R., Jakubowska A., Jędrasik M., Lubkowska R., Sajkowska Z. 2012. Ukraina poznańskich przyrodników. Życie Uniwersyteckie 2012(12) (231): 19.

Rybska E., Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R. 2012. Searching for the effective model of teaching practice. [w:] The 5th International Conference Research in Didactics of the Science, Kraków. Book of Abstracts: 103.

Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R., Rybska E. 2012. Ocena dwóch lat realizacji projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych. Biuletyn Praktyk Pedagogicznych nr 3, Wydział Biologii Uniwersytet im. A Mickiewicza. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 8–20.

Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R. 2012. Z eksperymentem za pan brat. Biologia w szkole 2012(6): 19–21.

Dudziak R. 2012. Eksperyment, obserwacja, doświadczenie w metodzie projektów. [w:] Dylak S. (red.), Metoda projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej. Poznań: 36–39.

Rybska E., Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R. 2012. W poszukiwaniu skutecznego modelu praktyk pedagogicznych. [w:] J.R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska (red.), Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Pedagodical University of Kraków, Kraków: 122–125.

Dudziak R., Kosiński Z. 2011. Realizacja praktyk pedagogicznych w Projekcie – wyniki ankiet ewaluacyjnych. Biuletyn Praktyk Pedagogicznych nr 2, Wydział Biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 10–14.

Dudziak R. 2010. Działania uruchamiające wrażliwość i aktywność przyrodniczą społeczności lokalnych. [w] Burchardt L., Michalak R. (red.), Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych w Wielkopolsce. Storyline jako strategia edukacji ekologicznej Najmłodszych. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Poznań: 71–77.

Dudziak R. 2010. Kompetencje dydaktyczne studentów biologii w opinii nauczycieli – opiekunów praktyk. [w:] Kwatera A., Cieśla P. (red.), Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków: 276–279.

Dudziak R. 2010. Efekty działań edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw prośrodowiskowych prowadzonych wśród uczniów w ramach XIV światowej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania zmianom klimatycznym. [w:] Tuszyńska L. (red.), Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 207–211.

Dudziak R., Jusik Sz. 2008. Postrzeganie stanu środowiska przyrodniczego przez uczniów na przykładzie konkursu „Kontrasty”. [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny
w Europie Środkowo-Wschodniej, Słupsk: 311–316.

Dudziak R. 2007. Motywacja studentów biologii do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w okresie przed i po wprowadzeniu reformy szkolnictwa. [w:] Janicka-Panek T., Dąbrowska A. (red.). Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii. Skierniewice: 289–296.

Dudziak R. 2007. Projekt rozkładu treści nauczania ćwiczeń z przedmiotu „dydaktyka przyrody
i biologii”. [w:] Suska-Wróbel R. M. (red.), Nauka, technika, społeczeństwo. WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 29–163.

Dudziak R. 2007. Ścieżki edukacyjne – zakręt czy kres? [w] Suska-Wróbel R. M. (red.), Dydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 156–163.

Dudziak R. 2005.Opinie nauczycieli o nauczaniu przyrody i edukacji środowiskowe. Edukacja biologiczna i środowiskowa 2005(1): 46–53.

Dudziak R., Dziabaszewski W. 2002. Program nauczania przyrody – Przygody z przyrodą. DKOS – 4014-27/02.

Dudziak R. 1995. Przykłady propagowania wiedzy o ekologii i ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży za granicą. [w:] Domka L. (red.), Gry dydaktyczne w edukacji ekologicznej. Poznań: 22–27.

Nowosad A., Fiebich R. 1995. Koło Naukowe Przyrodników w latach 1945–1995. [w:] Z dziejów Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu w Poznaniu (1921–1995). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Fiebich R., Nowosad A., 1995. Diariusz sekcji specjalistycznych KNP UAM. Sekcja Florystyczno-Geobotaniczna, Sekcja Biochemiczna, Sekcja Biologii Doświadczalnej, Sekcja Fizjologiczna, Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów. [w:] Z dziejów Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu w Poznaniu (1921–1995). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Stępczak K., Fiebich R., 1993. Projekt siatki godzin w szkole podstawowej. [w:] Dudzińska M. R., Pawłowski L. (red.), Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu, Lublin: 205–206.

Bujakiewicz A., Fiebich R., 1993. Serpula himantioides (Fr.) Bond.ex Parm. in Poland. Acta Mycologica 28(2): 219–225.

Bujakiewicz A., Fiebich R., 1992. Grzyby wyższe (Macromycetes) występujące na Dębach Rogalińskich. [w:] Kostrzewski A. (red.), Wielkopolski Park Narodowy, człowiek i środowisko – wybrane problemy. Morena 1. Sorus, Poznań – Puszczykowo.

Bujakiewicz A., Fiebich R. 1992. Udział ekologicznych grup macromycetes w płatach olsu
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Acta Mycologica 27(1): 63­–91.